Zastanawiasz się, skąd wziąć środki na wyposażenie pracowni przyrodniczych
w Twojej szkole?

Dofinansowanie MEN Szkolne Laboratoria 2021

Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do laboratoriów/szkolnych pracowni przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 gdzie (punkt V) przedstawione zostały szczegóły dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program subwencji rozpoczął się w roku 2018 i został zaprojektowany na cztery lata. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć ok. 80 mln zł, czyli w sumie ok. 320 mln zł na realizację tego programu. Dokładna kwota subwencji zostanie ustalona po weryfikacji wniosków.

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. W związku ze złożeniem wniosku JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 • które mają lub będą mieć od 01.09.2021 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
 • które nie są szkołami zorganizowanymi w podmiotach leczniczych;
 • które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
 • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2020.

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 31.05.2021 roku.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” oraz „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Samorządy mogą składać wnioski do 31 maja 2021 r.

Co wybrać?

Korzystając z subwencji, szkoły podstawowe otrzymują niepowtarzalną szansę na zakup nowego wyposażenia, ale tym samym stają przed koniecznością wyboru pomocy dydaktycznych, które najskuteczniej pomogą nauczycielom realizować podstawę programową, a także przystosują pracownie przyrodnicze do wymogów związanych z reformą.

Nie od dziś wiadomo, że nauczanie poprzez czynny udział ucznia najbardziej stymuluje rozwój i poprawia wyniki. Dlatego zachęcamy do stworzenia w szkołach środowiska, które umożliwia uczniom brać udział w eksperymentach, doświadczeniach, a także projektach badawczych.

LaboLAB Szkolne Laboratoria

Najłatwiejszym sposobem na zrealizowanie tego sposobu nauczania jest korzystanie z serii LaboLAB Szkolne Laboratoria, czyli rozbudowanych zestawów do nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii, ponieważ:

 • zawiera wyposażenie dla nauczyciela i uczniów w klasach nawet do 30 osób,
 • pozwala przeprowadzać dziesiątki doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych,
 • jest łatwy w użyciu i oszczędza czas nauczyciela dzięki rozbudowanemu przewodnikowi metodycznemu zgodnemu z podstawą programową,
 • częścią każdego zestawu są także interaktywne materiały na tablice multimedialne.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

Dofinansowanie szkolne laboratoria może zostać przeznaczone także na nowoczesne pomoce dydaktyczne – takie jak Multimedialne Pracownie Przedmiotowe, czyli sprawdzone merytorycznie, interaktywne materiały do nauki przy użyciu tablicy multimedialnej:

 • setki ekranów interaktywnych z atrakcyjnymi i angażującymi aktywnościami,
 • do wykorzystania wraz z tablicami i monitorami interaktywnymi Aktywna tablica,
 • scenariusze i ekrany do pracy grupowej,
 • ćwiczenia, symulacje, filmy, gry edukacyjne.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze

Materiały multimedialne są niezastąpionym wsparciem nauczyciela podczas prowadzenia zajęć – stacjonarnych oraz zdalnych. Dlatego zachęcamy do skorzystania z dofinansowania i wybrania programów z serii Interaktywne Plansze Przyrodnicze:

 • treści przygotowane przez doświadczony zespół i w pełni zgodne z podstawą programową,
 • ekrany zaprojektowane tak, aby łatwo i skutecznie wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia,
 • materiał stworzony z myślą o pracy na tablicach i monitorach interaktywnych,
 • przykuwają uwagę uczniów, przyczyniając się do skuteczniejszej nauki.

Wnioski o dofinansowanie XLS (zgodnie z wytycznymi MEN)

Załącznik nr 4 i 4a

Pracownia biologiczna

Załącznik nr 4 i 4a

Pracownia chemiczna

Załącznik nr 4 i 4a

Pracownia geograficzna

Wszystkie zestawy wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych LaboLAB: Szkolne LaboratoriaMultimedialnych Pracowni Przedmiotowych oraz zestawy Interaktywnych Plansz Przyrodniczych spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.