Zastanawiasz się, skąd wziąć środki na wyposażenie pracowni przyrodniczych
w Twojej szkole?

Dofinansowanie MEN Szkolne Laboratoria 2020

Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do laboratoriów/szkolnych pracowni przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 gdzie (punkt V) przedstawione zostały szczegóły dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program subwencji rozpoczął się w roku 2018 i został zaprojektowany na cztery lata. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć ok. 80 mln zł, czyli w sumie ok. 320 mln zł na realizację tego programu. Dokładna kwota subwencji zostanie ustalona po weryfikacji wniosków.

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. W związku ze złożeniem wniosku JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 • które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V
  (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy
  przedmiotów fizyka i chemia);
 •  które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 • które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
 • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy
  w latach 2018-2019.

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/2 szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają wskazane kryteria. Kolejność zgłoszeń jest więc istotnym czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowania.

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 29.05.2020 roku.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” oraz „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Samorządy mogą składać wnioski do 29 maja 2020 r.

O przyznaniu dofinansowania decyduje m.in. data wpłynięcia wniosku do MEN!

Co wybrać?

Korzystając z subwencji, szkoły podstawowe otrzymują niepowtarzalną szansę na zakup nowego wyposażenia, ale tym samym stają przed koniecznością wyboru pomocy dydaktycznych, które najskuteczniej pomogą nauczycielom realizować podstawę programową, a także przystosują pracownie przyrodnicze do wymogów związanych z reformą.

Nie od dziś wiadomo, że nauczanie poprzez czynny udział ucznia najbardziej stymuluje rozwój i poprawia wyniki. Dlatego zachęcamy do stworzenia w szkołach środowiska, które umożliwia uczniom brać udział w eksperymentach, doświadczeniach, a także projektach badawczych.

Najłatwiejszym sposobem na zrealizowanie tego sposobu nauczania jest korzystanie z zestawów LaboLAB: Szkolne Laboratoria dla przedmiotów biologia, chemia, fizyka i geografia, ponieważ:

 • zawiera wyposażenie dla nauczyciela i uczniów w klasach nawet do 30 osób,
 • pozwala przeprowadzać dziesiątki doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych,
 • jest łatwy w użyciu i oszczędza czas nauczyciela dzięki rozbudowanemu przewodnikowi metodycznemu zgodnemu z podstawą programową,
 • częścią każdego zestawu są także interaktywne materiały na tablice multimedialne.

Równie skuteczną metodą nauczania przedmiotów przyrodniczych jest wykorzystanie interaktywnych zasobów multimedialnych takich jak programy z serii Multimedialne Pracownie Przedmiotowe:

 • setki ekranów interaktywnych z atrakcyjnymi i angażującymi aktywnościami,
 • do wykorzystania wraz z tablicami interaktywnymi Aktywna tablica,
 • scenariusze i ekrany do pracy grupowej,
 • ćwiczenia, symulacje, filmy, gry edukacyjne.

Polecamy także wykorzystanie przy nauczaniu przedmiotów przyrodniczych zestawów Interaktywne Plansze Przyrodnicze, dzięki którym nauczyciel z łatwością może wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia:

 • treści zawarte na planszach zostały przygotowane przez doświadczony zespół i są w pełni zgodne z podstawą programową,
 • materiał przygotowany z myślą o pracy na tablicach i monitorach interaktywnych,
 • przykuwają uwagę uczniów, przyczyniając się do skuteczniejszej nauki.

Wnioski o dofinansowanie XLS (zgodnie z wytycznymi MEN)

Załącznik nr 4 i 4a

Pracownia biologiczna

Załącznik nr 4 i 4a

Pracownia chemiczna

Załącznik nr 4 i 4a

Pracownia geograficzna

Wszystkie zestawy wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych LaboLAB: Szkolne LaboratoriaMultimedialnych Pracowni Przedmiotowych oraz zestawy Interaktywnych Plansz Przyrodniczych spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.